Podokręg Piłki Nożnej

WADOWICE

ul. Emilii i Karola Wojtyłów 17
34 - 100 Wadowice
tel / fax 33 - 873 - 53 - 53
tel. komórka 884 - 999 - 227
NIP 551-251-40-12
e - mail : biuro@ppnwadowice.pl
Konto Bankowe BS o/ Wadowice
15 8111 1019 2002 2019 4608 0001

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację n/t nowych egzaminów sprawnościowych W związku z decyzjami FIFA, Kolegium Sędziów PZPN wprowadza od 1 lipca 2016 nowe testy sprawnościowe na szczeblu centralnym:
dla sędziów: sprinty na 40 m oraz bieg interwałowy w nowej formule (75 m biegu + 25 m chodu);
dla asystentów: test CODA, sprinty na 30 m oraz bieg interwałowy w nowej formule.
Szczegóły w okólniku FIFA (oryginał + polskie tłumaczenie).
Normy obowiązujące na szczeblu centralnym od 1 lipca 2016:
→ Sędziowie (zawodowi, grupa TopAmator, III liga) – kategoria 1 (sprinty: 6,0 sek.; interwał: 15 sek. /18 sek., 4800 metrów)
→ Sędziowie asystenci – kategoria 1 (CODA: 10 sek.; sprinty: 4,7 sek.; interwał: 15/20 sek.)
→ Sędzie. Ekstraliga – kategoria 1 (6,4 sek.; 17/20 sek., 4000 metrów).
                   I liga – kategoria 2 (6,5 sek.; 17/22 sek.).
→ Sędzie asystentki. Międzynarodowe – kategoria 1 (11 sek.; 5,1 sek.; 17/22 sek.).
                                     Pozostałe – kategoria 2 (11,1 sek.; 5,2 sek.; 17/24 sek.).
                                     Zdające swój pierwszy egzamin na szczeblu centralnym – kategoria 3 (11,2 sek.; 5,3 sek.; 17/26 sek.).
Decyzję co do terminu wprowadzenia nowych testów oraz przyjęcia norm dla poszczególnych klas na szczeblach od IV ligi w dół pozostawia się wojewódzkim KS. Centralna Komisja Szkoleniowa rekomenduje przyjęcie norm z kat. 2 dla sędziów IV ligi. Zgodnie z wytycznymi FIFA zaleca się obecność karetki podczas egzaminów sprawnościowych.